Kasutajatingimused

1.Seisukord
1.1 Valgusketi rentides vastuab isik isiklikult valgusketi seisukorra eest kuni renti tagasi toomiseni.
1.2 Valguskett antakse isikule üle töötavas korras või kui valguskett on vigane siis informeeritakse rentijat eelnevalt.
1.3 Kui valgusketti rentinud isik annab renti tagasi kehvemas seisus valgusketi kui ta selle sai, on ta kohustatud hüvitama 100% valgusketi maksumuse.

2.Rentimine
2.1 Kui isik kes rendib valgusketti ei too seda õigeaegselt tagasi on Valgusketi Rendil õigus küsida lisatasu.
2.2 Kui rendi jooksul ilmeb probleeme valgusketiga, on rentija kohustatud teatama ning meiega koheselt ühendust võtma telefoni või meiliteel.  +372 56710524  valgusketirent@gmail.com
2.3 Juhul kui rentija ei tagasta valgusketti ning ei ole kättesaadav, on Valgusketi Rendil õigus pöörduda teie andmetega Politseisse.

3.Maksmine
3.1 Arve tuleb teile meilile ning rendi alguseks peab olema teil raha üle kantud või ette näidata konto väljavõte.
Saab tasuda ka kohapeal sularahas.